Our Team

Mrs.Maneesha . K

ICT

Mrs.Salva PK

Maths

Ms.Rashmi P T

KG1

Mrs.Shahija Pandikasala

KG2

Mrs.Divya Anand

KG2

Mrs.Lijitha M

Malayalam

Mrs.Thasleena Payas

Hindi

Ms.Preethi Menon

Chemistry

Mr.Noushad Ali

Physical Education

Ms.Jayashree G

English

Ms.Hiral U Sampat

Social Science

Ms.Shahanaz Ismail

Art and Craft

Ms.Fathima Mamukoya

English

Mrs.Swapna M

Maths

Mrs.Hiba Shareefa M

Arabic

Mr.Althaf Ibthullahi C K

Arabic

Ms.Remya Radhakrishnan

ICT

Mrs.Mangala Devi

English

Mrs.Vandana Panicker

Maths

Mrs.Rema C K

Physics

Ms.Sandya Menon

Biology